เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูม์ทางหน้าผากเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูม์ทางหน้าผาก


เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูม์ทางหน้าผาก

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก Microlife รุ่น FR1DZ1 
*     ได้ผลรวดเร็วแม่นยำเพียง 1 วินาทีโดยวัดไข้ทางหน้าผาก 
*     ส่งเสียงเมื่อวัดค่าเสร็จ และเมื่อมีไข้จะส่งเสียงเตือน พร้อมกับแสดงหน้าจอ สีแดง 
*     วัดค่าได้ทั้งแบบ องศาเซลเซียส และ ฟาเรนไฮด์ บันทึกค่าการวัดได้ 30 ครั้ง 
*     ปิดอัตโนมัติเมื่อเลิกใช้งาน 
*     สามารถวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก และใช้วัดอุณหภูมิทั่วไปได้อย่างอเนกประสงค์ เช่น ห้อง ,ผิวน้ำ - นม                        

เพียงเลื่อนปุ่มเปลี่ยนโหมดการใช้งาน 
*     รับประกัน 3 ปี

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้