โต๊ะคร่อมเตียง โครงสแตนเลส ปรับสูง - ต่ำได้โต๊ะคร่อมเตียง โครงสแตนเลส ปรับสูง - ต่ำได้


โต๊ะคร่อมเตียง     โครงสแตนเลส ปรับสูง - ต่ำได้ 

โต๊ะคร่อมเตียง     โครงสแตนเลส ปรับสูง - ต่ำได้ 

*     รูปทรงยาวรี ขนาดหน้าโต๊ะ 16 x 36 นิ้ว 
*     พื้นบุโฟเมก้า ปรับสูง - ต่ำได้ประมาณ 30 - 45 นิ้ว
*     ขาโต๊ะแยกอิสระมี 4 ล้อ 

 

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้