เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ( ULV )มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ในการกำกัดแมลง สามารถใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูต่างๆ


- เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ในอาคารบ้านเรือน สถานที่ประกอบอาหาร และคอกสัตว์

- เพื่อครบคุมโรคติดต่อและพาหะ ป้องกันและกำจัดศัตรูต่างๆ ที่เป็นพาหะนำโรคสู่คนและสัตว์เลี้ยง

- เพื่อใช้ในการป้องกันสินค้าที่เก็บในห้องเก็บของ ในโรงงาน และโกดังที่เก็บผลผลิตทางการเกษร

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้