ถังดับเพลิง ชนิด เคมีแห้งเครื่องดับเพลิง ชนิด ผงเคมีแห้ง


คุณสมบัติของถังดับเพลิง

* ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง บรรจุถังสีแดง ภายในบรรจุผงเคมีแห้งและก๊าซไนโตรเจน ลักษณะน้ำยาที่ฉีดออกมาเป็นฝุ่นละออง

สามารถดับเพลิงไหม้ทุกชนิดได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง เช่นเพลิงไหม้ที่เกิดจากไม้ กระดาษ สิ่งทอ ยาง น้ำมัน แก๊ส

และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกประเภท

* เหมาะสำหรับใช้ในที่โล่งแจ้ง บ้าน อาคารขนาดใหญ่ โทรงานอุตสาหกรรมโรงเรียน เป็นต้น มีหลายขนาดให้ท่านเลือกใช้ ได้ตาม

ความต้องการ ตั้งแต่ 2 ปอนด์ 5 ปอนด์ 10 ปอนด์ 15 ปอนด์ 20 ปอนด์ 50 ปอนด์ และ 100 ปอนด์ 

เครื่องดับเพลิง ชนิด ผงเคมีแห้ง

เป็นเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ ( PORTABLE FIRE EXTINGUISHER ) บรรจุสารเคมีแอมโมเนียมฟอสเฟส เมื่อฉีดออกมาจะเปผ้นฝุ่นละออง

คล้ายแป้งทำให้เกิดความสกปรกกับบริเวณที่ใช้งานถ้าฉีดในบริเวณที่มีอุกรณ์ไฟฟ้าอยู่ด้วย อาจทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวเกิดความเสียหายได้

ประสิทธิภาพ สามารถดับไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ ผ้า พลาสติก น้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้าช๊อต 

อนึ่งคือ เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งสามารถดับไฟได้ 3 ประเภท คือ

* วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเข็ง เช่น ไม้  กระดาษ  ผ้า  พลาสติก ยาง

* วัตถุเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลว เช่น  น้ำมัน  น้ำมันพืช  สารเคมี  สารไวไฟทุกชนิด

* วัตถุเชื้อเพลิงที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า เช่น  กรณีเกิดไฟฟ้าลัด ( เนื่องจากผงเคมีแห้งไม่เป็นสื่อไฟฟ้า )

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้