ข้อแยกสามทางข้อแยกสามทาง (เข้า 2.5 นิ้ว ออก 1.5 นิ้ว 2 ทาง ) มีวาล์วทองเหลืองเปิด - ปิด สีแดง


ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง 

(TWO WAYS COLLECTING BREECHING  WITH CONTROLLED VALVE) 

ชนิดสวมเร็ว ขนาดทางน้ำเข้า 2.5 นิ้ว หนึ่งทาง  แยกทางจ่ายน้ำขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ทาง

 แบบสวมเร็ว ตัวเมีย ชนิดเขี้ยวเดียว   พร้อมประตูน้ำเปิด-ปิด ทำด้วยทองเหลือง

ขนาด 2.5 นิ้ว แยกทางส่งน้ำขนาด 2.5 นิ้ว 2 ทาง

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้