ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นกระเป๋าบรรจุเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถขนย้ายไปใช้ในสนามได้


วัตถุประสงค์    เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำส่งแพทย์

ลักษณะทั่วไป     กระเป๋าบรรจุเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถขนย้ายไปใช้ในสนามได้

ลักษณะเฉพาะ     เป็นกระเป๋าที่สามารถบรรจุเวชภัณฑ์โดยเฉพาะ 

 

กระเป๋าช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ขนาด กว้าง 25 ซ.ม. ยาว 50 ซ.ม. สูง 20 ซ.ม. ทำด้วยวัสดุชนิดเบาคงทน

 และ คงรูปขณะไม่มีของบรรจุภายใน สะดวกต่อการใช้งานภาคสนามและมีขนาดกะทัดรัด พร้อมสาย

สะพายขณะออกปฏิบัติการ

 

อุปกรณ์ชุดช่วยชีวิตปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

1.ไม้กดลิ้น                                                                                     2   อัน

2.ยาน้ำลดกรด                                                                                 1  ขวด

3.ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดามิ้นท์                                                     4    แผน

4.ห่อผ้าก๊อส                                                                                    2  ห่อ

5.ยาธาตุน้ำแดง                                                                                 1   ขวด 

6.ยาแก้ท้องเสีย ผงเกลือแร่                                                                   7  ซอง

7.ยาเม็ดบรรเทาปวด/ลดไข้                                                                   1  กระปุก

8.พลาสเตอร์ยา                                                                                 1    กล่อง

9.ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ำมูก คลอเฟนิรามีน                                                      1   กระปุก

10.พลาสเตอร์ม้วน                                                                               2   ม้วน

11.ยาดมแก้วิงเวียน แก้คัดจมูก                                                                 2  อัน

12.น้ำยาแอมโมเนีย                                                                              1   ขวด

13ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไอโอดีน                                                                  1     ขวด

14.ยาเอทิล แอลกอฮอล์    70 %                                                             1   ขวด

15.น้ำเกลือล้างแผล                                                                              1   ขวด

16.ยารักษาแผลน้ำร้อนลวก                                                                      1   หลอด

17.ยารักษาแผลติดเชื้อ                                                                          1   ขวด

18.เจลหล่อลื่น                                                                                    1   หลอด

19.ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์                                                                 1   อัน

20.เบตาดีน                                                                                        1 ขวด

21.ผ้าปิดปาก                                                                                     4   อัน

22.ถุงมือยาง                                                                                       7   คู่

23.สำลีปราศจากเชื้อ(ห่อ)                                                                 2   คู่

24.ไม้พันสำลี                                                                                     2   ห่อ

25.ห่อสำลี                                                                                         2   ห่อ

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้