เตียงปรับเก้าอี้ใช้สำหรับเคลื่อนย้าย ผู้ป่วย หรือ ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ ในลักษณะนอน หรือนั่งได้


ยี่ห้อ MARINA เตียงปรับเก้าอี้

ใช้สำหรับเคลื่อนย้าย ผู้ป่วย หรือ ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุ ในลักษณะนอน หรือนั่งได้

สามารถติดตั้งบนรถตู้ หรือรถกระบะได้

 

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้