เปลตะกร้า เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่สูงเปลตะกร้า เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่สูง


เปลตะกร้า เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่สูง 
   FERNO Basket Stretcher With Lifting Bridal Belt
   • ผลิตจากพลาสติก HDPE ขึ้นรูปชิ้นเดียว และเพิ่ม
     ความแข็งแรงด้วยอลูมิเนียมที่ตัวของเปล
   • ขนาด 218 x 61 x ซม. ขอบเปลสูง 19 ซม.  
   • น้ำหนักสุทธิ  10  กิโกกรัม
   • รับน้ำหนักได้สูงสุด  272 กก.
   • สายรัดตัวผู้ป่วยขนาดมาตรฐาน 4 เส้น 
   • ความกว้างภายใน 18 นิ้ว มีพื้นที่เพียงพอในการ
     ให้ใช้งานร่วมกับกระดานรองหลังชนิดยาวได้
   • เปลตะกร้าออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนย้ายผู้
     ประสบภัยทางบก-น้ำ ได้ทั้งแนวดิ่ง-แนวนอน
   • ผลิตภัณฑ์ FERNO U.S.A. ประเทศสหรัฐอเมริกา

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้