ท่อดูดน้ำดับเพลิง
ท่อดูดน้ำดับเพลิง


ท่อดูดน้ำดับเพลิง ท่อแข็งยางเสริมลวด (ท่อดูดตัวหนอน ภายในเนื้อยางมี ขดลวดสปริง)

ใช้กับรถดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทั่วไป 

ขนาด 3"

ขนาด 3.5"

ขนาด 4"

ขนาด 6"

 

ความยาวไม่เกิน 10m.

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้