ตู้เก็บสายดับเพลิง แบบอาคาร


ขนาดกว้าง 90 ลึก 25 สูง 110 cm. แบบกันฝน (หลังคาสโลป) พร้อมขาตั้งทำด้วยเหล็กฉาก

สูง 20 เมตร ด้านหน้าเป็นกระจกใส หรือกระจกธรรมดา

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้