ห่วงชูชีพแบบไฟเบอร์ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตกน้ำ ใช้พยุงผู้ประสบภัยในน้ำให้ลอยตัวอยู่ได้


วัตถุประสงค์      ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตกน้ำ ใช้พยุงผู้ประสบภัยในน้ำให้ลอยตัวอยู่ได้

คุณลักษณะ       ห่วงชูชีพไฟเบอร์ ขนาด 24นิ้ว ทำจากไฟเบอร์กลาส ห่วงวงนอกกว้าง 24 นิ้ว วงใน 13นิ้ว

หนัก 1.4 กิโลกรัม มาพร้อมกับเชือก พร้อมคาดแถบสะท้อนแสง (สีเทา/ขาว) ทั้งสี่ด้าน

 

ผลิตได้มาตรฐาน SOLAS 96

- หวงชูชีพไฟเบอร์ ขนาด 24 นิ้ว ทำจากไฟเบอร์กลาส ห่วงวงนอกกว้าง 24 นิ้ว

   วงใน 13 นิ้ว หนัก 1.4 กิโลกรัม มาพร้อมกับเชือก พร้อมคาดแบสะท้อนแสง

   ทั้งสี่ด้าน

- ห่วงชูชีพไฟเบอร์ ขนาด 28 นิ้ว ทำจากไฟเบอร์กลาส ห่วงวงนอก

   กว้าง 28 นิ้ว วงใน 18 นิ้ว หนัก 2.5 กิโลกรัม มาพร้อมกับเชือก

   พร้อมคาดแถบสะท้อนแสงทั้งสี่ด้าน

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้