สายส่งน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ TITAN


สายส่งน้ำดับเพลิงยี่ห้อ TITAN (ได้รับมาตรฐาน BS 6391 , DIN 14811)

สายสีขาว

ขนาด 1.5", X 20 เมตร

ขนาด 1.5", X 30 เมตร

ขนาด 2.5", X 20 เมตร

ขนาด 2.5", X 30 เมตร

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้