สายส่งน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ 5ELemสายส่งน้ำดับเพลิง ยี่ห้อ 5 Elem ( ได้รับมาตรฐาน UL หรือ FM )


สายส่งน้ำดับเพลิง  ยี่ห้อ  5 Elem ( ได้รับมาตรฐาน  UL หรือ FM )

สายสีขาว

ขนาด 1.5" X 20 เมตร

ขนาด 1.5" X 30 เมตร

ขนาด 2.5" X 20 เมตร

ขนาด 2.5" X 30 เมตร

 

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้