เครื่องดับเพลิง แบบ (AUTOMATIC)เครื่องดับเพลิง แบบ (AUTOMATIC)


เครื่องดับเพลิง ชนิด (Automatic)
สำหรับแขวนเพดาน
ทำงานโดยปรอดความร้อนอุณหภูมิ 68 องศาเซลเซียส
มีทังชนิด ผงเคมีแห้ง, Co2
และ BF2000 ขนาด 10 ปอนด์

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้