ลูกบอลดับเพลิง (ELIDE FIRE)ลูกบอลดับเพลิง (ELIDE FIRE)


ลูกบอลดับเพลิง
น้ำหนัก 1.3 กก. ตัวสารเป็นชนิดผงเคมีแห้ง
เพียงโยนเข้ากองเพลิง 3-10 วินาที
ลูกบอลจะทำปฏิกิริยากับความร้อน
แตกโพล๊ะตัวสารกระจายออก ณ จุดตก
ในรัศมี 1.296 เมตร คุณสมบัติดับไฟ (CALSS ABC)
อายุการใช้งาน 5 ปี

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้