หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำหรือปรับฉีดเป็นฝอยหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำหรือปรับฉีดเป็นฝอย


สำหรับสวมปลายหัวฉีด ทำด้วยทองเหลือง ชุบโครเมี่ยม หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำหรือปรับฉีดเป็นฝอย สำหรับสวมปลายหัวฉีด

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้