เสื้อ-กางเกงสะท้อนรังสีความร้อน Aluminizedเสื้อ-กางเกงสะท้อนรังสีความร้อน Aluminized


เสื้อ-กางเกงสะท้อนรังสีความร้อน Aluminized

เสื้อ ผลิตจากผ้า ALUMINIZED DUAL MIRROR สามารถสะท้อนรังสีความร้อน ได้ถึง 90% 
บุด้านในด้วย ผ้า FR COTTON 100% วัดรอบ 48 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว 

กางเกง ผลิตจากผ้า ALUMINIZED DUAL MIRROR สามารถสะท้อนรังสีความร้อน ได้ถึง 90% 
บุด้านใน ด้วยผ้า FR COTTON 100% วัดรอบ 36 นิ้ว ยาว 40 นิ้ว

 

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้