ชุดป้องกันร่างกาย รุ่น MICROGARD 2000ชุดป้องกันร่างกาย รุ่น MICROGARD 2000


ชุดป้องกันร่างกาย  รุ่น  MICROGARD  2000

- ให้การป้องกันสูงสุดจากของเหลว และฝุ่นละอองอันตราย ด้วนเทคโนโลยีจากการเชื่อมรอยตะเข็บ อัลตราโซนิค

- ป้องกันการติดเชื้อ จากพาหะ และอันตรายทางชีวภาพ เช่น ไข้หวัดนก

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้