หน้ากากนิรภัยครึ่งหน้า เสริมระบบ Lock-Downหน้ากากนิรภัยครึ่งหน้า เสริมระบบ Lock-Down


Advantage 420 

Small Part No.10102182

Medium Part No.10102183

Large Part No.10102184

รายละเอียด

- หน้ากากนิรภัยครึ่งหน้า เสริมระบบ Lock-Down

- ออกแบบมา แบบไม่มีส่วนผสมของกาวทำให้ไม่เกิดการแพ้

- มีชิ้นส่วนเพียง 3 ชิ้นง่ายต่อการทำความสะอาดและการเปลี่ยน Spare Part

- สามารถเลือกเปลี่ยนใส้กรองให้เหมาะสมกับการใช้งานได้

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้