เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว MS-727เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว MS-727


เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว MS-727

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว  Safety  harness  D -  Ring   2  จุด

ขนาด   14  มม.  ยาว   1.5  ม.

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้