แว่นตาเชื่อมโลหะ



แว่นตาเชื่อมโลหะ


แว่นตาเชื่อมโลหะ

เหมาะกับงานเชื่อมโลหะ

สามารถเปลี่ยนเลนส์ใช้เป็นแว่นพ่นสีได้

มาตรฐาน CE-ANSI ค่าความเข้มของแสงที่เฉด 5

สีเขียว

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้