หน้ากากกรองฝุ่น รุ่น TG-191หน้ากากกรองฝุ่น รุ่น TG-191


หน้ากากกรองฝุ่น รุ่น TG-191

Mask TG-191
หน้ากากผ้าปั๊มขึ้นรูปสำหรับ
ป้องกันฝุ่นละเอียด และเชื้อโรค
เหมาะสำหรับโรงงานที่มีฝุ่น
มาก

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้