หน้ากากกันฝุ่นและกันเคมี Blue Eagle NP305หน้ากากกันฝุ่นและกันเคมี Blue Eagle NP305


หน้ากากกันฝุ่นและกันเคมี  Blue Eagle NP305

ทางเคมีและฝุ่นหน้ากาก NP305 

    คุณสมบัติ:

  - Np-305 เคมีและฝุ่นช่วยหายใจ
  - หายใจด้วยยาง TPR และ PE Cartridge Holder
  - หมึกไม่ได้รวม
  - ตลับหมึกที่เหมาะสม: RC201, RC203

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้