หน้ากากกันฝุ่นกันเคมี Blue Eagle NP306หน้ากากกันฝุ่นกันเคมี Blue Eagle NP306


หน้ากากกันฝุ่นกันเคมี  Blue Eagle NP306

ทางเคมีและฝุ่นหน้ากาก NP306 
  
คุณสมบัติ:

  - Np-305 เคมีและฝุ่นช่วยหายใจ
  - หายใจด้วยยาง TPR และ PE Cartridge Holder
  - ตลับหมึกคู่วาล์วหายใจออกคู่
  - หมึกไม่ได้รวม
  - ตลับหมึกที่เหมาะสม: RC201, RC203

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้