ตลับกรอง 3M 2091ตลับกรอง 3M 2091


ตลับกรอง 3M 2091

  • แผ่น/ตลับกรองอนุภาค สำหรับรุ่น รหัส 6000  / 7500

  • ตลับกรองอนุภาคประสิทธิภาพสูง  Filter กรองฝุ่นละออง ฟูมแอสเบสตอส และอนุภาคนิวคลีโอไทด์ มาตราฐาน P100

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้