เครื่องดับเพลิงชนิด ฮาลอน 1211เครื่องดับเพลิงชนิด ฮาลอน 1211


เครื่องดับเพลิงชนิด ฮาลอน 1211

ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย  BCF  ( Halon 1211) ตัวถังดับเพลิงทำด้วยเหล็กพ่นสีเหลือง ขนาด 5 lb., 10 lb., 15 lb., 20 lb.,

ลักษณะ ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยเป็นแก๊สเหลวระเหยฉีดออกมาเป็นสเปย์ ประสิทธิภาพในการดับไฟสูงไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่สกปรก ไม่ทำลายอุปกรณ์ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

CLASS : A B C สำหรับติดตั้งบริเวณห้องคอนโทรลตู้ควบคุมไฟฟ้า  ฯลฯ

มาตรฐาน : มอก.

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้