เครื่ิองดับเพลิงชนิด NON CFC HALOTRONเครื่องดับเพลิงชนิด NON CFC HALOTRON


เครื่ิองดับเพลิงชนิด NON CFC HALOTRON

ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย  Clean  Agent พร้อมบรรจุน้ำยา HALOTRON  มาตรฐาน UL LISTED  ตัวถังดับเพลิงทำด้วยพ่นเหล็กสีเขียว ขนาด  10 lb., 15 lb. ลักษณะ ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยเป็นแก๊สเหลวระเหย ฉีดออกมาเป็นสเปรย์ ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมชนิดปลอดสาร  BROMINE ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า  ไม่สกปรกไม่ทำลายคอมพิวเตอร์ ไม่ทำลายเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาแพงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ดับไฟได้ทุกชนิด

CLASS  A B C  สำหรับติดตั้งบริเวณอาคารสำนักงานห้องคอมพิวเตอร์  ห้องไฟฟ้า

มาตรฐาน : มอก.

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้