เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมเครื่องดับเพลิง ชนิด โฟม ( Foam ) และน้ำ


เป็นเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ PORTABLE FIRE EXTINGUISHE

บรรจุน้ำผสมโฟมเข้มข้น เมื่อผสมกับอากาศจะเป็นฟองโฟม เมื่อฉีดออกมาจะเป็นน้ำยา

ฟองโฟมสีขาว ปกคลุมผิวหน้าของเชื้อเพลิง ทำให้เชื้อเพลิงขาดออกาศมาทำปฏิกิริยาจึง

สามารถลุกไหม้ต่อไปได้

ประสิทธิภาพ สามารถดับไฟที่เกิดจากน้ำมันพืชลุกไหม้ในกระทะของห้องครัวโดยเฉพาะ

และยังใช้ดับไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ ผ้า พลาสติก และสารไวไฟทุกชนิด อนึ่งคือเครื่อง

ดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟมสามารถดับไฟได้ 2 ประเภท 

 

เครื่องดับเพลิงชนิดพรีมิกซ์โฟม เป็นเครื่องดับเพลิงชนิกยกหิ้ว

อเนกประสงค์แบบอัดแรงดันไว้ภายใน ภายในบรรจุ โฟม ชนิด

 

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้