สายส่งน้ำดับเพลิง FIRE MASTER

สายส่งน้ำดับเพลิง FIRE MASTER


สายส่งน้ำดับเพลิง FIRE MASTER ดูรายละเอียด
รายละเอียดสินค้า :
สายส่งน้ำดับเพลิง ไฟร์มาสเตอร์ FIRE MASTER

 ขนาด 1.5 นิ้ว ความยาว 20 , 30 เมตร พร้อมขัอต่อทองเหลืองหัว-ท้าย


ขนาด 2.5  นิ้ว ความยาว 20,30 เมตร พร้อมข้อต่อทองเหลือง หัว-ท้าย

 

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้