ข้อต่อแยกทางน้ำประปาดับเพลิงรูปตัว T แบบเกลียวข้อต่อแยกทางน้ำประปาดับเพลิงรูปตัว T แบบเกลียว


รายละเอียดสินค้า
ข้อต่อแยกทางน้ำประปาดับเพลิงรูปตัว T แบบเกลียว
มีฝาปิดพร้อมชนิดแยก 2 ทางใช้เป็นหัวท่อประปาดับเพลิงทั่วๆไป ทำด้วยเหล็กหล่อ
และทองเหลือง (ตัว T) (ตัวY)
ขนาด 2.5 x 2.5 x 2.5
ขนาด 4 x 4 x 4
ขนาด 4 x 2.5 x 2.5

 

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้