หัวฉีดน้ำดับเพลิงใช้ฉีดน้ำเป็นลำหรือปรับฝอยได้หัวฉีดน้ำดับเพลิงใช้ฉีดน้ำเป็นลำหรือปรับฝอยได้


รายละเอียดสินค้า
หัวฉีดน้ำดับเพลิงใช้ฉีดน้ำเป็นลำหรือปรับฝอยได้ ทำด้วยทองเหลือง (สำหรับ FIRE HOSE RACK)
ขนาด 1.5"
ขนาด 2.5"

 

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้