SF 058A บันไดขึ้นเตียง 2 ชั้นSF 059A บันไดขึ้นเตียง 1 ชั้นSF 059A บันไดขึ้นเตียง 1 ชั้นSF 058A บันไดขึ้นเตียง 2 ชั้น


SF 059A  บันไดขึ้นเตียง 1 ชั้น
SF 058A  บันไดขึ้นเตียง 2 ชั้น

 

 

คุณสมบัติ

- 1 ชั้น ขนาด 30x40ป23 ซม. โครงท่อ 2.5 ซม.
- 2 ชั้น ขนาด 40x48x43 ซม. โครงท่อ 2.5 ซม.


สินค้าอื่นๆในหมวดนี้